Utställning i ”De Boomspijker” i Amsterdam

Så här i början av året är jag som så många andra ivrigt sysselsatt med mina intentioner för det nya året. En av mina viktigaste ambitioner är att visa mer av mitt konstnärliga arbete offentligt. Fotografierna jag gör inom ramen för mina uppdrag är uppskattade och blir publicerade. Samtidigt har jag flera egna utställningsprojekt på gång som ännu inte förverkligats och det är detta jag nu vill satsa mer på!

En fin möjlighet

En intention kan vara en drivkraft och ange en riktning. Men man når inte sitt mål endast med tankar, man måste anstränga sig också. Fast ibland dyker möjligheterna upp nästan av sig själva. Halvvägs in i januari när nyårskorten knappt hade kommit iväg fick jag en oväntad inbjudan att ställa ut i ”De Boomspijker” mitt i Amsterdams historiska centrum. Ett utmärkt tillfälle att bjuda vänner och andra intresserade till en vacker monumental byggnad från 1930-talet.

Så här har mina bilder kommit till

Utgångspunkten för utställningen är projektet ”We love Almere” som visades på Stadsarkivet i Almere 2016. Det är inga snapshots utan noggrant iscensatta bilder med en högst osäker faktor: de som porträtterats är tillfälligt förbipasserande människor.

Arbetssättet visade sig vara fruktbart och spännande och resultatet väckte nya frågor bl.a. angående fotografens roll och betydelsen av sammanhanget. Är människor i Almere annorlunda än människor på andra platser? Öppnare, gladare eller stoltare? För att undersöka detta har jag gjort nya bilder, på samma sätt men på andra platser och med andra frågeställningar som utgångspunkt. 2017 bar det iväg till Seoul i Sydkorea som för mig var helt okänd terräng. Skulle jag lyckas få stressade människor i en megastad att posera? Utan att kunna ge övertygande förklaringar och kanske utan gemensamt språk?

Förra året ställde jag mig frågan hur mitt projekt skulle fungera i Småland, denna glesbefolkade svenska landsbygd. Jag såg dem framför mig: folktomma byar och småstäder, stora torg utan en människa. Visserligen kan jag kommunicera där, men med vem? Men det visade sig att det gick utmärkt att genomföra min idé även i denna del av världen.

Utställningen i ”De Boomspijker” bestod av ett par smakprov från Seoul och Småland och ett urval ur serierna som ingår i ”We love Almere”. Utställningen varade från 31 januari t.o.m 1 april 2019. (Läs mer om detta projekt i tidigare artiklar.)

Den här artikeln publicerades i januari 2019.