Skulpturer

Tredimensionella objekt på bild

Vad ska man tänka på när man fotograferar tredimensionella objekt? Det är ofta lämpligt att låta personliga val och smaken styra men de tekniska förutsättningarna har även stor betydelse. Ljussättningen är avgörande, en skulptur får helt olika uttryck beroende på om ljuset är mjukt eller hårt. Vid dessa uppdrag redogör jag för de olika alternativen och fattar sen ett beslut i samarbete med konstnären eller uppdragsgivaren.

 

Foto laten maken van een beeld? Margareta Svensson heeft veel ervaring

Elfenbensminiatyr bestående av tre lösa delar, 5 x 6,5 cm, troligen från Japan (circa 1850) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

De former som ryms inom begreppet skulptur kan vara av vitt skilda slag men de kan alltid ses från flera håll. Det är naturligtvis viktigt att volymen syns på bilden. Att som fotograf leta efter rätt vinkel och lämplig balans mellan ljus och skugga är en spännande och stimulerande uppgift.

De camerahoek is van belang bij foto's van sculptuur
LM02923-500

P.C.E. Fiaschi (1858-1941) Kvinnoskulptur i alabaster, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Det matta ljusa materialet kommer väl till sin rätt med en mjuk ljussättning, samtidigt som bakgrunden hålls mörk.

Skulptur av Maria i bön, okänd datering och konstnär, ek, 61 x 17 x 15 cm (tidigt femtonhundratal) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Träet är mörkt och glansigt, samtidigt som formerna är djupa vilket gör skuggorna svarta. De ljusa partierna på skulpturen är relativt hårda reflexer, det svåra är att få reflexerna att hamna snyggt framförallt på ansikte och händer.

Driedimmensionele objecten op de foto door ervaren objectfotograaf

Ett ovanligt exempel på brasiliansk ”tramp art” (ca 1920-1930) 47 x 35 x 79 cm. Laurent Sozzanis samling, fotograferad i uppdrag av Museum of International Folk Art, Santa Fe, New Mexico, USA.

Terracottabeeldjes prachtig op de foto door Margareta Svensson

Polydor Comein (1848-1907) Två terrakottafigurer, en yngling och en ung kvinna, de föreställer Vintern och Sommaren (1875) 46,5 x 23 cm, ur Slottet Duivenvoordes samlingar.