Blyglasfönster

Fotografering av blyglasfönster

Motivet på ett blyglasfönster syns bäst inifrån och när det är ljust ute. Helst ska bilden också visa något av strukturen på väggen runt fönstret. Det ställer höga krav på fotografen. För att uppnå önskat resultat behövs ofta mer än en exponering och noggrann bearbetning. Om blyglasfönstren dessutom inte längre sitter kvar i sin ursprungliga miljö krävs särskilda tekniska lösningar. Man fick bygga en speciell konstruktion för att jag skulle kunna fotografera de ömtåliga blyglasfönstren som räddats ur byggnader som rivits.

Det färgade ljuset som strömmar genom ett blyglasfönster ger ett intensivt intryck. De monumentala formaten tvingar blicken uppåt. Motiven i fönstren, ofta helgon eller mytologiska figurer bidrar till en överväldigande känsla.

Nedan ser vi först Caritas, ett av Alex Asperslaghs brännmålade blyglasfönster (1961), två stora blyglasfönster av Pieter Hofman, Postkommunikation under medeltiden och Kommunikation genom etern (1958), fönstren sitter i Post- och Telegrafverkets f.d. huvudkontor i Haag. Byggnaden har restaurerats och används nu för privata ändamål. Slutligen följer några bilder från S:t Bavo-katetralen i Haarlem.