Allmänna villkor

Allmänna villkor för Margareta Svensson fotografi

Om inget annat överenskommits gäller Duphos (Dutch Photographers) allmänna villkor. Därigenom avtalas om upphovsrätt, ansvar och skyldighet att publicera fotografens namn. De allmänna villkoren kan laddas ned på engelska via den här länken.

I de flesta fall arbetar jag hos kunden. Fördelen är att de dyrbara konstverken inte behöver transporteras. Uppdragsgivaren ställer ett lämpligt utrymme till förfogande för fotografering. Tillsammans diskuterar vi vilket utrymme som kan passa beroende på vad som ska fotograferas. Uppdragsgivaren, eller en person som agerar i uppdragsgivarens ställe, är ansvarig för att objekten förflyttas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Museer vill gärna överta rätten till bildmaterialet, vilket är fullt begripligt. I vissa fall kommer vi överens om att bildrättigheterna ska överlåtas till uppdragsgivaren. Bildrättigheterna är dock inte detsamma som de ideella rättigheterna, då dessa alltid tillhör bildernas upphovsman.

Vare sig bildrättigheterna överlåts eller ej, gäller alltid skyldigheten att ange fotografens namn vid publicering, även på internet! Jag vill gärna passa på att tacka alla kunder som konsekvent gör detta.

Eftersom jag producerar bilder vill jag ibland använda mina fotografier till min egen marknadsföring, exempelvis på den här hemsidan. Det sker alltid i överenskommelse med kunden och aldrig i strid med eventuell skyldighet att hemlighålla information.

Alla bilder på den här webbplatsen är skyddade av upphovsrättslagen, de får inte kopieras eller användas utan tillstånd.