Soestdijks slott

Ett kungligt palats väntar på ny funktion

Sedan den före detta drottningen Juliana och prins Bernhard avlidit (2004) har Soestdijks slott under några år varit öppet för publik. Palatset har tillhört staten sedan 1970 men det såldes nyligen och nu finns planer på att renovera det så att det kan användas för nya ändamål.

Den ursprungliga 1600-talsbyggnaden byggdes som sommarpalats. Därefter har den renoverats och byggts till vid ett antal tillfällen. Prinsessan Juliana en prins Bernhard var de första som bosatte sig där permanent, de flyttade dit efter att ha gift sig 1937.

Interieurfoto's in Paleis Soestdijk door Margareta Svensson

Bilden visar förberedelserna för fotograferingen av stucksalen på Soestdijks slott. Trots mycket dagsljus behövs kompletterande ljus, det måste så diskret som möjligt göra bilden naturligt vacker.

Målet med fotograferingen

Den exceptionella inredningen har till stor del fallit staten till del. Sedan dess förvaltas den av Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bilderna togs 2019 framförallt för att man ska kunna se precis hur de olika salarna varit inredda. Så snart ombyggnadsplanerna godkänts kommer slottet att utrymmas och inredningen föras i säkerhet så att arbetet kan börja.

interieurfoto van Paleis Soestdijk

Stucksalen är slottets viktigaste representationssal. Den är inredd i sen empirstil med marmor, stuck och stucco lustro (marmorimitation) och är ritad av arkitekten Jan de Greef (1816-1821).

Interieurfoto van de Waterloozaal in Paleis Soestdijk

Waterloosalen är också avsedd för representation och även den är inredd 1816-1821. Den stora målningen Slaget vid Quatre Bras är målad av J.W. Pieneman.

Interieurfoto van de Witte Eetzaal in Paleis Soestdijk

Den vita matsalen är palatsets officiella matsal. Arkitekturen härstammar från 1816-1821, senare har Anna Paulowna (1850-1851) och drottning Emma (1879-1934) fortsatt att inreda.

Interieur van de kanonnenkamer in Paleis Soestdijk

Exotiska möbler i kanonrummet, ursprungligen sammanställt som museisal cirka 1850, inrett på nytt runt 1900.

De speelgoed-kanonnen van Willem II

Kanonerna är små kopior som kung Willem II lät tillverka för barn att leka med. (Det var han som fick äran av slaget vid Quatre Bras.)

Interieurfoto van plafond in de jachtkamer in Paleis Soestdijk

Jaktsalen på andra våningen. Taket målades på 1600-talet medan resten av inredningen är från 1800-talet. Precis allt är i jaktstil, till och med gardinerna har ett tryckt jaktmotiv.