Oranjezaal

De Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch

De fotografie van de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag was een grote en eervolle opdracht. De schilderijen zijn apart gefotografeerd in verband met de restauratie in 2000, veel later mocht ik de zaal fotograferen. Deze foto's illustreren de ontwikkeling van analoge fotografie op 8 x 10 inch diamateriaal naar digitale fotografie met alle nieuwe mogelijkheden van bewerken en verbeteren van het beeld. De moeilijkheden van fotografie van grote schilderijen en de veelhoekige zaal beschouw ik als een van de grootste technische uitdagingen die me ooit geboden zijn.

Het interieur van de Oranjezaal behoort tot de belangrijkste kunstwerken uit de Gouden Eeuw. Het is ontstaan 1648-1651 ter nagedachtenis aan stadhouder Frederik Hendrik. De schilders zijn gekozen door Jacob van Campen en Constantijn Huygens in samenwerking met de weduwe van Frederik Hendrik, Amalia van Solms. Ze behoorden tot de voornaamste kunstenaars uit die tijd. Op de site van het Koninklijk huis is uitgebreide informatie en documentatie aanwezig.

Hieronder zien we eerst een afbeelding van de Oostwand en daaronder foto's van de zes schilderijen in de nis, van links naar rechts: Gerard van Honthorst, Frederik Hendriks standvastigheid, (2 x 3 m), Deel van de triomfstoet, Amalia met haar dochters als toeschouwers van de triomf (2 x 3,8 m) Jacob Jordaens, Frederik Hendrik als triomfator (7,5 x 7,5 m) Jacob van Campen (?) Frederik Hendrik als krijgsman die het water beheerst (2 x 3 m) en Jacob Jordaens, Allegorie op de tijd (2 x 3,8 m). Vervolgens een foto van de zuidwand en tot slot een detail van de dansende kinderen op het centrale schilderij van Gerard van Honthorst, Allegorie op het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms (7,5 x 3 m).