Prenten en kaarten

Fotografie van prenten en kaarten

Bij het fotograferen van historische prenten, kaarten en plattegronden is de structuur van het papier en de weergave van de bijna witte nuances erg belangrijk, daarom wordt contrast en kleurbalans door middel van kleurmanagement nauwkeurig vastgesteld. Hoewel prenten vaak meer contrast hebben dan tekeningen moet zorgvuldig gewerkt worden om de opnames fris en natuurgetrouw over te laten komen.

Historische prenten, kaarten en plattegronden dragen allemaal bij aan ons beeld van het verleden. Met verschillende druktechnieken werden prenten en kaarten in meerdere exemplaren vervaardigd en op die manier konden ze een groot publiek bereiken. De motieven van onderstaande werken zijn minder intiem dat de tekeningen, ze hebben betrekking op de grote wereld, het reizen en ontdekken.

We zien eerst een tweetal gekleurde prenten van het mysterieuze kasteel Brittenburg. Aan de Noordzeekust vlak bij Katwijk zou dit Romeinse grensfort hebben gelegen. Het kasteel is echter spoorloos in zee verdwenen, sinds 1923 is er niets meer van vernomen. De prenten maken deel uit van een collectie die prof. dr. F. C. J. Ketelaar aan Kasteel Duivenvoorde in 2013 heeft geschonken. Vervolgens zien we twee prenten vervaardigd door Johannes Stradamus,(1520-1570) die Columbus op zee en de ontdekking van America verbeelden. Tenslotte twee gekleurde kaarten van Joan Blaeu. De laatste vier werken behoren tot de collectie van Gallery Rob Kattenburg.