Gömt kulturarv på bild

Speciella utmaningar för kulturarvsfotografen

Ofta associerar man Photoshop med förfalskningar och fusk i syfte att försköna eller förvränga verkligheten och det är precis vad man inte vill när man fotograferar konst och kulturarv. Man strävar istället efter att reproducera objekten tydligt och objektivt. Målet är oftast att få veta så mycket som möjligt om objektet i det skicket det befinner sig i fotograferingsögonblicket.

Trots det är manipulation och bearbetning viktig del av arbetet även när man vill dokumentera objektivt. Här skall jag med tre exempel belysa  hur man med manipulation och sammansättningar av bilder kan se mycket mer än man någonsin skulle kunna se med blotta ögat.

Upprullat

Hösten 2017 fick jag uppdraget att fotografera två släkttavlor av familjen Van Wassenaer i så hög upplösning att de kunde reproduceras i naturlig storlek. Vanligtvis går det ganska smidigt att reproducera konst på papper, åtminstone om det är platt. I det här fallet var släktträden upptecknade på pergament och bevarade på rulle, förmodligen hade de varit rullade under flera århundraden. Just därför var färgerna bevarade ovanligt bra.

Det var fullständigt omöjligt att rulla ut dem och få dem platta, vi behövde en annan lösning. Istället rullade vi ut dem bit för bit och fotograferade i små delar. Till slut hade vi sexton detaljer av varje objekt och nu kom Photoshop väl till pass: Rullarna kunde avbildas som om de vore platta objekt!


Mellan syllarna

Ett uppdrag jag hade för några år sedan kan illustrera samma sak fast på ett annat sätt. Ett kulturskyddat hus vid en kanal i Amsterdam renoverades och man hittade ett “Fågeltak” mellan de bärande balkarna. Det här var ett spännande fynd, fåglarna var vackert målade och man tror att de kommit till i slutet av 1600-talet eller i början av 1700-talet. En gång i tiden hade Rembrandts son Titus bott i huset, han hade till och med dött just där. Tanken att han skulle ha målat fåglarna var lockande (men enligt experterna inte särskilt trovärdig).

Uppdragsgivaren ville gärna ha en bild av hela taket och några fina detaljer. Detaljerna var lätta att åstadkomma men att fotografera helheten blev en utmaning. Taket var nämligen ganska lågt och målningarna satt på undersidan av ovanvåningens golvplankor, alltså mellan de grova syllarna. Liggande på golvet fans det ingen möjlighet att se hela taket på en gång. Du kan säkert gissa, även i detta fall togs ett stort antal bilder (liggandes på golvet) som sedan sammanfogades till en bild. Tack vare “photomerge” kunde hela taket presenteras i helhet.

Superrepro

Den här produkten har kommit till i samarbete med Mauritshuis i Den Haag där man ställde frågan: Hur hög upplösning kan man få? Hur många pixlar är möjligt? Det finns inte ett svar på den frågan, framtiden kommer med säkerhet att ge nya möjligheter.

Vi satte igång att undersöka gränsen för det möjliga i varje specifik situation. Gränsen är beroende av ett antal faktorer som storleken på målningen, och hur mycket tid som finns till förfogande. Dessutom utgör datorns kapacitet, programvarorna och bevaringskapaciteten begränsningar.

Den här tekniken är framförallt användbar till platta objekt med väldigt mycket detaljer. Genom att fotografera i hög upplösning kan föremålet avbildas stort, men det blir också lätt att avbilda detaljer.

Den här artikeln publicerades för första gången i oktober 2017.