Oranjezaal

De Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch

Het maken van de foto's van de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag vond ik een grote eer. De schilderijen zijn apart gefotografeerd in verband met de restauratie in 2000. Veel later mocht ik de gerestaureerde zaal fotograferen. Deze foto's illustreren mooi de ontwikkeling van analoge naar digitale fotografie. Voor de schilderijen heb ik 8 x 10 inch diamateriaal gebruikt. In dit geval was het een grote technische uitdaging om de grote schilderijen egaal uit te lichten. Bij de foto's van het interieur zelf was het probleem de vele hoeken die voor reflecties zorgden. Gelukkig kon ik gebruik maken van allerlei digitale mogelijkheden. Op die manier kon ik het beeld aanzienlijk verbeteren.

Detail van Allegorie op de tijd door Jacob Jordaens

Detail van Jacob Jordaens, Allegorie op de tijd, het schilderij zit rechts in de nis aan de oostwand.

Topstukken uit de zeventiende eeuw

Het interieur van de Oranjezaal behoort tot de belangrijkste kunstwerken uit de Gouden Eeuw. Het is ontstaan 1648-1651 ter nagedachtenis aan stadhouder Frederik Hendrik. De schilders zijn gekozen door Jacob van Campen en Constantijn Huygens in samenwerking met de weduwe van Frederik Hendrik, Amalia van Solms. Van Campen en Huygens behoorden tot de voornaamste kunstenaars uit die tijd. Op de site van het Koninklijk huis is uitgebreide informatie en documentatie aanwezig. Alle foto's van de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch worden beheerd door het Koninklijk Huisarchief.

Foto's van de Oranjezaal door Margareta Svensson

De oostwand van de Oranjezaal in Huis ten Bosch, den Haag.

Foto's van de Oranjezaal, schilderijen

Overzicht van de zes schilderijen in de oostelijke nis. Van links naar rechts zien we: Gerard van Honthorst, Frederik Hendriks standvastigheid, (2 x 3 m), Deel van de triomfstoet, Amalia met haar dochters als toeschouwers van de triomf (2 x 3,8 m) Jacob Jordaens, Frederik Hendrik als triomfator (7,5 x 7,5 m) Jacob van Campen(?) Frederik Hendrik als krijgsman die het water beheerst (2 x 3 m) en Jacob Jordaens, Allegorie op de tijd (2 x 3,8 m).

Foto van interieur van de Oranjezaal

Zuidwand van de Oranjezaal in Huis ten Bosch, Den Haag.

foto van schilderij van Honthorst

Detail van de dansende kinderen op het centrale schilderij op de zuidwand Allegorie op het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms van Gerard van Honthorst (7,5 x 3 m).