Kopparplåtsvraket

Tur i oturen

I början av 2019 hittades en oväntad skatt. Det hände under bärgningen av de hundratals containrar som lastfartyget MSC Zoe hade förlorat längs den nederländska kusten. Bärgarna fick en dag upp otaliga kopparplåtar från havet. När ett stycke vrakträ kom med var det uppenbart att det inte var innehållet i en container. Senare skulle undersökningar visa att skeppet sjunkit runt 1540. Detta vet vi bland annat genom stämplar från den mäktiga bankirfamiljen Fugger som på den tiden hade monopolposition på handeln med koppar i Europa.

Koperplaat uit wrak

Konst skapad av historiskt material

Lasten av kopparplåtar är material som skulle ha blivit något, som mynt t.ex. Istället har kopparvraket legat på havsbotten i nästan 500 år. På det viset har det blivit en skatt präglad av havets egenskaper. Jag fick ett uppdrag från ”Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed” att skapa konst av det unika historiska materialet.

Arbetet består av femton fotografier på 80 x 120 cm. De representerar tre faser i tiden: koppargruvan, havet och här och nu.

De duisternis van de mijn

Gruvan: Kopparn kommer troligen från gruvorna runt Neuhsohl i dagens Slovakien. Kopparn är bearbetad till plåtar av 1-2 mm tjocklek, cirka 84 x 61 cm.

Fase-2-5

Från plåtarna har rumsliga installationer skapats där materialet och patinan är väl synliga. Den dystra och trånga stämningen i rummen ger en inblick i en mörk underjordisk värld.

Fase-3-4

Havet: Försäljningen och transporten av koppar gick över havet. Skeppet kanske avgick från norra Tyskland lastat med koppar på väg till Antwerpen. Kopparplåtarna har sin skönhet tack vare havet. Korrosionen har uppstått i former som påminner om samspelet mellan sand och saltvatten.

Fase-3-1

Hundratals år senare hittades lasten med koppar, farleden från då var densamma som idag. Tack vare trafiken längs vägen har vraket kunnat ligga dolt på havsbotten så länge.

KPW462 (stapel ronde platen in de zak)
Detail foto stapel met stempels

Här och nu: Fyndet har spolats ren och undersökts, stämplarna från Fugger-familjen är tydligt synliga på de runda plåtarna. Det unika historiska materialet förvaras för närvarande i stora säckar eller på pallar.

Koperplaten opgeslagen

Fyndet består av nästan 13 ton kopparplåtar. Det finns runda plåtar, paket med plåtar och lösa plåtar.