Textil från ett skeppsvrak

Het fotograferen van textiel uit een scheepswrak

Sällan har ett marinarkeologiskt fynd fått så mycket uppmärksamhet i media som BZN17 eller Palmhoutwrak. Vraket kallas så eftersom en stor del av frakten består av buxbom som användes till exklusiv möbeltillverkning. Det är onekligen ett mycket speciellt och fanatasieggande fynd och forskningen kring fyndet är väldigt spännande. Till de mest spektakulära föremålen räknas ett antal textilobjekt.…

Läs mer

Fotografi på hög nivå

St. Laurentius altarskåp av Maarten van Heemskerck – en ovanlig utmaning Nyligen fick jag möjlighet att medverka i ett unikt projekt som går under titeln ”Ett Mästerverks hemkomst”. Altarskåpet som målats till St. Laurenskyrkan i Alkmaar i Nederländerna runt 1540 såldes efter reformationen, Johan III köpte det och skänkte det till Linköpings domkyrka 1582. Mitt uppdrag var att fotografera…

Läs mer

Gömt kulturarv på bild

Speciella utmaningar för kulturarvsfotografen Ofta associerar man Photoshop med förfalskningar och fusk i syfte att försköna eller förvränga verkligheten och det är precis vad man inte vill när man fotograferar konst och kulturarv. Man strävar istället efter att reproducera objekten tydligt och objektivt. Målet är oftast att få veta så mycket som möjligt om objektet…

Läs mer