Almere – ett konstnärligt uppdrag

Går det att fotografera trivsel?

“Vi vill gärna ha något med människor i staden, det finns redan tillräckligt med bilder av arkitekturen” och “Gör som du vill, vi har fullt förtroende för att det blir bra”. Det här var vad jag fick med mig på det första samtalet med Stadsarkivet i Almere. Det tog lite tid innan jag insåg att en önskan hade gått i uppfyllelse, nämligen att göra en utställning med autonoma fotografier.

Autonomt arbete betyder i första hand att det är min egen vision som är ledande för projektet. Vidare är det viktigt att jag har frihet att lägga upp och utföra arbetet enligt mina egna insikter. Genom otydligheten i uppdraget och förtroendet de gav mig fick jag stor frihet och mycket ansvar för utförandet av uppdraget. Jag kunde göra det jag gärna gör: Sätta vanliga människor i centrum och visa vardagens skönhet med öga för detaljer.

Redan för 28 år sedan hade jag formulerat en undersökningsfråga: “Är det möjligt att bygga en stad där folk trivs?” Tiden skulle kunna utvisa om det hade lyckats i Almere. Nu sökte jag gränser för att undersöka detta med hjälp av fotografi. Hur ser trivsel ut på bild? Med en blinkning mot klichéerna i reklamen satte jag igång.

Inte ensam

Ute på gatan är vi alla synliga, men det är först när våra blickar möts som vi möter varandra. Dessa möten utgör kärnan i projektet. För mig personligen har det varit ett spännande och roligt uppdrag. Jag utmanades att släppa kontrollen och vara öppen för tillfälligheter. Arbetssättet tvingade mig att be om hjälp och att samarbeta. De som har deltagit i projektet känner säkert igen en någon av mina assistenter Ymer eller Dominique.

Förtroende

Kompositionerna som tänktes ut i förväg utgjorde ramen för projektet, därefter bjöds förbipasserande in att ta plats i bilderna. Från det ögonblicket kunde bilderna bli till, varje bild blev en överraskning. Vem skulle komma att ställa sig på de olika platserna? Bilderna är noga arrangerade men varje individ har själv valt hur de står. Förtroende går som en röd tråd genom arbetet. Jag känner stor tacksamhet för det förtroende som alla deltagare har gett mig. Jag hoppas att de alla visar bilderna med stolthet för släkt och vänner.

Trivsel

Kan man bygga för trivsel? Jag tror att det är något som uppstår mellan människor som ser varandra och litar på varandra. Att så många människor har sagt “ja” och vågat ställa upp för en främmande person är ett gott tecken. Ännu viktigare är det kanske att alla dessa modiga kvinnor, män och barn har varit beredda att sätta sina ansikten i samband med sin stad. Tack alla!

Utställningen “We love Almere” visades på Stadsarkivet i Almere från 14 februari till 15 september 2017. Artikeln publicerades för första gången i februari 2017.