Allmänna villkor och privacy

Allmänna villkor för Margareta Svensson fotografie

Om inget annat överenskommits gäller Duphos (Dutch Photographers) allmänna villkor. Därigenom avtalas om upphovsrätt, ansvar och skyldighet att publicera fotografens namn. De allmänna villkoren kan laddas ned på engelska via den här länken.

I de flesta fall arbetar jag hos kunden. Fördelen är att de dyrbara konstverken inte behöver transporteras. Uppdragsgivaren ställer ett lämpligt utrymme till förfogande för fotografering. Tillsammans diskuterar vi vilket utrymme som kan passa beroende på vad som ska fotograferas. Uppdragsgivaren, eller en person som agerar i uppdragsgivarens ställe, är ansvarig för att objekten förflyttas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Museer vill gärna överta rätten till bildmaterialet, vilket är fullt begripligt. I vissa fall kommer vi överens om att bildrättigheterna ska överlåtas till uppdragsgivaren. Bildrättigheterna är dock inte detsamma som de ideella rättigheterna, då dessa alltid tillhör bildernas upphovsman.

Vare sig bildrättigheterna överlåts eller ej, gäller alltid skyldigheten att ange fotografens namn vid publicering, även på internet! Jag vill gärna passa på att tacka alla kunder som konsekvent gör detta.

 

Eftersom jag producerar bilder vill jag ibland använda mina fotografier till min egen marknadsföring, exempelvis på den här hemsidan. Det sker alltid i överenskommelse med kunden och aldrig i strid med eventuell skyldighet att hemlighålla information.

Alla bilder, filmer och texter på den här webbplatsen är skyddade av upphovsrättslagen, de får inte kopieras eller användas utan tillstånd.

Integritetskyddspolicy för Margareta Svensson fotografie

För att kunna leverera tjänster och varor behandlar Margareta Svensson fotografie personuppgifter. Det är uppgifter som gäller fysiska personer. Behandlingen av dessa personuppgifter äger rum med största noggrannhet och enligt den Europeiska lagen om Dataskydd (GDPR) men även i enlighet med nationella lagar och föreskrifter.

Lagen föreskriver att Margareta Svensson fotografie erbjuder insyn i hur personuppgifter används, vilka personuppgifter som behandlas, med vilken rätt och i vilket syfte, vidare även informera kunder och intresserade om rätten till insyn och att utöva påverkan. Margareta Svensson fotografie kommer att se över och uppdatera integritetsskyddspolicyn emellanåt för att säkerställa att den fortfarande stämmer med gällande lagstiftning.

Trots att majoriteten av mina kunder är museer och andra institutioner är det obligatoriskt att publicera en integritetsskyddspolicy. Ömsesidig respekt är av stor betydelse vid fotografiska verksamheter både när det gäller personer och (dyrbara) föremål. Margareta Svensson fotografie respekterar inte bara dina personliga uppgifter utan också dina ägodelar och håller strikt på de eventuella sekretessförpliktelser som gäller för specifika uppdrag.

Margareta Svensson fotografie, Organisationsnummer 34327496, registrerad i Amsterdam i Nederländerna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas tillhandahålles vid behov av kunden:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-mailadress
 • fotografier
Skäl att registrera data

Margareta Svensson fotografie behandlar personuppgifter uteslutande om:

 1. Den som tillhandahållit uppgifterna ifråga har givit sitt tillstånd.
 2. Behandlingen är nödvändig för utförande av en överenskommelse som Margareta Svensson fotografie har slutit med beträffande kund.
 3. Margareta Svensson fotografie har ett lagkrav att leva upp till.
 4. Margareta Svensson fotografie har ett berättigat syfte som exempelvis att informera dig om produkter och tjänster.
Ändamål

De ovan nämnda (person)uppgifterna används i följande syften:

 • utförande av uppdrag eller överenskommelse med beträffande person.
 • fakturering
 • leverans av produkter och tjänster
 • skicka nyhetsbrev högst en gång per månad
 • telefonkontakt, e-mailkontakt
 • leva upp till lagkrav
Automatiserad behandling

Om du anmäler ditt intresse för aktuella artiklar med förnamn och e-mailadress registreras dessa uppgifter i MailChimp och används uteslutande för att uppmärksamma dig på en ny artikel på hemsidan. Dessa publiceras aldrig oftare än en gång i månaden. Du kan alltid göra en avanmälan.

Dela personuppgifter med tredje parter

Margareta Svensson delar inte dina uppgifter med tredje parter, det enda skälet att göra det skulle vara att det är nödvändigt för att kunna utföra en överenskommelse med dig eller att leva upp till ett lagkrav. Margareta Svensson fotografie är ansvarig för behandlingen av eventuella personuppgifter.

Hur länge bevaras personuppgifter

Margareta Svensson fotografie bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt, så länge som lagen kräver eller så länge som krävs för att förverkliga målet med de insamlade uppgifterna. Grundläggande är att Margareta Svensson håller sig inom lagens gränser.

Beträffande person kan alltid invända mot användandet av hens personuppgifter för att skicka nyhetsbrev. Detta görs genom att säga upp prenumerationen med knappen i e-mailet.

Kakor

Hemsidan använder inga personaliserade kakor. Du kan besöka hemsidan utan att lämna några personuppgifter.

Du har rätt att få insyn i uppgifter som registrerats och om lagen tillåter kan de tas bort. Det gör du genom att kontakta Margareta Svensson fotografie i Amsterdam.