Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Margareta Svensson fotografie

Tenzij anders wordt afgesproken zullen de Algemene Voorwaarden van DuPho. gelden. Hierin worden zaken geregeld die te maken hebben met aansprakelijkheid, auteursrecht en naamsvermelding. Deze kunnen via deze link gedownload worden.

Ik werk in de meeste gevallen op locatie. Het voordeel is dat de kostbare kunstwerken niet de deur uit hoeven. De opdrachtgever stelt een passende ruimte beschikbaar voor het fotograferen. In overleg en afhankelijk van de te fotograferen objecten zullen we een geschikte plaats kiezen. De opdrachtgever, of een door hem aangewezen persoon , is verantwoordelijk voor het veilig verplaatsen van de kunstwerken.

Musea willen graag de rechten van het beeldmateriaal in eigen hand houden, en dat is begrijpelijk. In sommige gevallen ga ik akkoord met het overdragen van de gebruiksrechten. Dit is echter niet hetzelfde als de persoonlijkheidsrechten, die onlosmakelijk verbonden zijn aan de maker van beeldmateriaal.

Of de gebruiksrechten overgedragen worden of niet, de plicht van naamsvermelding bij publicatie blijft bestaan, ook op internet! Op deze plaats wil ik graag alle klanten die dit consequent in acht nemen van harte bedanken.

Als maker van het beeldmateriaal wil ik wel eens de foto's gebruiken voor mijn eigen promotie, bij voorbeeld op deze website. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren en nooit in strijd zijn met eventuele geheimhoudingsplichten.

Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd worden of gebruikt worden zonder toestemming.