Margareta Svensson fotografie

konst, objekt och interiörer

Margarareta Svensson fotografie

Fotografi i hög upplösning

Fotografier av stora eller små målningar, teckningar och annan konst på papper.

Med en bild i extremt hög upplösning blir det möjligt att studera detaljer ordentligt men även att trycka en väldigt stor kopia.

När en målning restaureras är fotografier viktiga. Man vill kunna se detaljer och jämföra fotografier från olika tillfällen, därför är det nödvändigt att arbeta enligt fasta normer och standardisera arbetssättet.

Konstobjekt på bild

När man fotograferar objekt spelar personliga önskemål och sammanhang en viktig roll.

Varje objekt är olika, både form och material påverkar resultatet. Ändå är det möjligt att arbeta med fasta rutiner för att hålla en hög produktionstakt.

Vill du veta mer om fotografering av glas, keramik, metall eller trä? Varje material kräver sina specifika omständigheter. Läs mer om hur jag hanterar olika sorters objekt som husgeråd, skulpturer, lampor och arkeologiska fynd.

fotografie van objecen
Margareta Svensson, fotograaf van interieurs

Historiska interiörer

En stämningsfull bild av en interiör förmedlar ett intryck av en annan tid eller en speciell plats.

Balansen mellan naturligt ljus och kompletterande ljuskällor ger en tydlig bild utan att det ursprungliga intrycket går förlorat.

Ett imponerande slott eller ett hus vid Amsterdams kanaler ger en bild av tidsandan men det gäller även mindre pretentiösa interiörer. Tack vare fotografier av interiörer kan man se kulturarvet i sitt sammanhang.

Konstnärligt arbete

Här kan du ta del av mina arbeten av mer personlig karaktär där jag utgår jag från mina egna funderingar om livet, det förflutna och den värld vi lever i idag.

Att vara omgiven av museiföremål under ett helt liv har med säkerhet format min estetik. Även dessa fotografier präglas av mitt intresse för kulturarv, det vi lämnar efter oss och det vi bevarar.

Fotografierna dokumenterar inte någon befintlig verklighet utan avbildar en värld jag skapat för att uppnå en viss bild. Bilden uppstår i en kreativ process såväl före som under fotograferingen.

Margareta Svensson maakt vrij werk
Utställning av bilder på kopparplåtar i Amersfoort

Aktuellt

Under april månad 2024 visas mina bilder av marinarkeologiska kopparplåtar i RCEs huvudkontor i Amersfoort.

Du kan också läsa om att fotografera kulturarv i specifika situationer. Dessutom kommer det att finnas tips och nyttig information till dig som är intresserad av konst och gärna fotograferar själv.

Du kan prenumerera på nya artiklar genom att skriva in dig längst ned på sidan. På det viset missar du inga nyheter. Mina artiklar publiceras aldrig oftare än en gång i månaden. Trevlig läsning!