Teknik

Tekniska normer vid fotografering av konst

De tekniska kunskaperna är grundläggande för den fotograf som dokumenterar konst. Många faktorer påverkar bildens slutgiltiga kvalitet. Apparaturen har stor betydelse, själv använder jag marknadens mest stabila ljuskällor och en kamera avsedd för yrkesfotografer. Dessutom måste ljuset mätas och anpassas till objektet och onödiga reflektioner måste undvikas. Kalibrering görs med hjälp av standardiserade färgkartor och för alla bilder fastställs en färgprofil. Tack vare alla dessa steg, både på plats och vid bearbetningen av bilderna i datorn, är det möjligt att trycka bilderna med förutsägbart resultat.

I samarbete med Mauritshuis i Haag har jag utvecklat en kvalitetsnorm och ett arbetssätt i syfte att garantera att fotomaterialet håller en hög kvalitet vid alla tänkbara användningsområden. Bilder som jag tagit på uppdrag av Mauritshuis hittar du på deras hemsida.

Ibland behövs det mer än normer och mätningar. Ett exempel är en målning med glas och ram. Helst vill vi se hela bilden utan skuggränder från ramen eller reflektioner i glaset. Här behövs särskilda tekniska anpassningar eftersom målet som alltid är att objektet på bilden ska se ut så som vi ser det i verkligheten. En annan komplikation är en alldeles för stor målning i ett litet rum utan möjligheter att flytta målningen. Risken är stor att belysningen ger upphov till fula reflexer eller till och med att lamporna syns. Men även i dylika fall är det ofta möjligt att åstadkomma en representativ bild.

Först ser vi en inramad pastell med glas, Sång vid stjärnan på trettondagen av Cornelis Troost ur Mauritshuis samlingar i Haag. Därefter ett exempel på en stor målning i ett litet rum, Grupporträtt av resanden till Jerusalem från Haarlem av Jan van Scorel. Målningen är 114 x 275,7 cm och fotograferades på Frans Hals Museum i Haarlem. Därefter ser vi hur en färgkarta fotograferas inför fotograferingen av målningen Saul och David av Rembrandt under restaureringen på Mauritshuis i Haag.