S:t Bavo-katedralen

Interiörfotografi under restaureringens gång

S:t Bavo-katedralen i Haarlem är ritad av Jos Cuypers, son till Pierre Cuypers som bland annat ritat Rijksmuseum i Amsterdam. Man började bygga katedralen 1895 men den togs i bruk först 1930. År 2011 påbörjades en omfattande restaurering och för att dokumentera byggnadens skick före restaureringen hyrdes jag in för att fotografera interiören och de många spännande ornamenten och dekorationerna.

Den här katolska kyrkan är även känd som Nya Bavo och är den näst största kyrkan i Nederländerna. Från mitten av 1800-talet utökades katolikernas rättigheter i Nederländerna och till följd av detta byggdes ett stort antal kyrkor i landet. Nya Bavo byggdes för att ersätta den tidigare S:t Bavo i Haarlem som beslagtagits av protestanterna under reformationen.

I en stor byggnad känner man sig liten och jag ville fånga den känslan i mina bilder men även det märkliga gröna ljuset som strömmar in genom blyglasfönstren. De oräkneliga detaljerna som finns i byggnaden är fascinerande och ofta sitter de gömda på ställen som är svåra att komma nära inpå.

Nedan ser vi ett antal interiörbilder och detaljer av ornament men även några av skulpturerna som finns på byggnadens tak.