Skulpturer

Tredimensionella objekt på bild

Vad ska man tänka på när man fotograferar tredimensionella objekt? Det är ofta lämpligt att låta personliga val och smaken styra men de tekniska förutsättningarna har även stor betydelse. Ljussättningen är avgörande, en skulptur får helt olika uttryck beroende på om ljuset är mjukt eller hårt. Vid dessa uppdrag redogör jag för de olika alternativen och fattar sen ett beslut i samarbete med konstnären eller uppdragsgivaren.

De former som ryms inom begreppet skulptur kan vara av vitt skilda slag men de kan alltid ses från flera håll. Det är naturligtvis viktigt att volymen syns på bilden. Att som fotograf leta efter rätt vinkel och lämplig balans mellan ljus och skugga är en spännande och stimulerande uppgift.

Nedan ser vi ett antal skulpturer med olika karaktär. Först ett modernt verk utan titel av A.F.M. van den Heuvel (Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), till höger visas en skulptur av den helige Andreas (alabaster, 1600- eller 1700-tal, Italien, Begijnhof Amsterdam), därefter följer detaljer av Tre grupper män av Pieter Xaveri (terrakotta, 1673, Collectie Stichting Duivenvoorde), därefter en teckning och en skulptur i marmor, Ruth av Jean-Antonie van der Ven (1844, Collectie Stichting Duivenvoorde) och slutligen två tibetanska buddhaskulpturer (förgylld brons,1300-1400-tal, privat samling).