Rost

Bilskrot i skogen

Den här bilskroten började användas redan på 40-talet. Djupt inne i skogen kunde man lämna sin bil. Skrothandlare Åke Danielsson (1914-2000) bodde i det lilla huset fram till 1990. Är en bilskrot en del av det lokala kulturarvet? Kommunen beslöt att så inte var fallet eftersom benämningen kulturarv medför en skyldighet att skydda och bevara. Bilarna kommer obönhörligen att långsamt rosta bord, det kan ingen konservator förhindra. Till slut beslöts att bilskroten får vara kvar och den har blivit ett viktigt turistmål för det glest befolkade området i Småland.