Kartor och grafik

Att fotografera kartor och gravyrer

När man fotograferar historiska gravyrer och kartor är det viktigt att ta hänsyn till papperets struktur. Dessutom är återgivningen av de nästan vita nyanserna avgörande och därför är det nödvändigt att noga fastställa färgbalans och kontrast med hjälp av färghantering. Även om grafik ofta har större kontraster än teckningar krävs stor noggrannhet för att bilderna ska kännas fräscha och för att återgivningen av objekten ska bli naturtrogen.

Historiska gravyrer och kartor bidrar i stor utsträckning till vår bild av det förflutna. Tack vare olika trycktekniker kunde kartor och grafik framställas i flera exemplar. På så vis kunde dessa bilder nå ut till en stor publik. Motiven på nedanstående verk har inget av teckningarnas intimitet, istället riktar de sig utåt och handlar om förhållandet till omvärlden, om att upptäcka, utforska och dokumentera världen.

Vi ser först ett par kolorerade gravyrer som handlar om det mystiska slottet Brittenburg. Det ska ha legat på Nordsjökusten nära Katwijk. Slottet har dock numera försvunnit ut i havet utan att lämna några spår och sedan 1923 har inget kunnat rapporteras om det. Gravyrerna ingår i en samling som prof. Dr. F. C. J. Ketelaar skänkt till Kasteel Duivenvoorde 2013. Därefter ser vi två gravyrer gjorda av Johannes Stradamus (1520-1570) föreställande Columbus till sjöss och upptäckten av Amerika. Slutligen två kolorerade kartor av Joan Blaeu, de sistnämnda fyra verken ingår i Gallery Rob Kattenburgs samlingar.