Ett Kunst- und Wunderkammer

En utställning med rariteter och sällsamma teckningar

På sjuttonhundratalet blev det populärt bland rika personer inom adel och borgarklass att samla på konst och rariteter. Modet uppstod till följd av den växande kontakten med fjärran länder och det stigande intresset för naturvetenskaplig forskning. Man samlade allehanda märkvärdiga naturliga objekt, teckningar och dyrbarheter. Samlingarna visades i speciella så kallade Kunst- und Wunderkammers, även kallade kuriosakabinett, som var utformade för ändamålet.

I december 2014 öppnade en utställning hos Kunsthandel P. De Boer på Herengracht i Amsterdam. I samverkan med Mireille Mosler Ltd. visades sällsynta teckningar, dessutom inreddes ett kuriosakabinett. Ovanliga naturhistoriska teckningar, dyrbara konstobjekt, uppstoppade djur, snäckor och fossiler kunde beskådas tillsammans.

Utställningen gav en bra bild av teckningarnas funktion och deras relation till de samlade objekten. Stämningen i Den gröna salen passade perfekt till sammanhanget, överallt hängde eller stod något märkligt att titta på. Det var ett utmärkt tillfälle för alla som ville uppleva känslan av ett kuriosakabinett från 1600-talet. Nedan kan du se några bilder jag tagit av denna intressanta utställning.